Jord- og landbrug

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M.
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1280,00 kr.
Pris for ledige 6545,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 6545,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Janni Kaarfast Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email jkt@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 25
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Skolefagkode: 42302
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1280,00 kr.
Pris for ledige: 6545,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 6545,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget med mindre gartnermaskiner inden for gartnerområdet.

Formål:
I uddannelsen arbejder deltagerne, ved hjælp af instruktionsmateriale, med at foretage eftersyn, almindelig vedligeholdelse og udføre mindre reparationer samt betjening af mindre gartnermaskiner og deres ekstraudstyr.

Indhold:
Deltageren kan ved hjælp af instruktionsmateriale foretage eftersyn, almindelig vedligeholdelse og udføre mindre reparationer af mindre gartnermaskiner og deres ekstraudstyr.Deltageren kan indstille og betjene mindre gartnermaskiner og det tilhørende udstyr på en arbejds- og sikkerhedsmæssig korrekt måde, herunder foretage en nøje vurdering heraf.