Menu

Jord- og landbrug

R2 opfølgningskursus

Nordic Food College/Morsø Landbrugsskole udbyder i samarbejde med Fjordland et R2-opfølgningskursus, så du fortsat har mulighed for at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på din egen erhvervsejendom.

 

R2- opfølgningskurset

Bliv klædt på til at selv at udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter på din egen erhvervsejendom under hensyntagen til risikoen for primær- og sekundær forgiftning samt udvikling af resistens. Med en R2-autorisation får du mulighed for både at bekæmpe rotter ved brug af fælder samt for at indkøbe, opbevare og bruge en række kemiske bekæmpelsesmidler.

Undervisningen tager udgangspunkt i de seneste 5 års udvikling inden for rottebekæmpelsen i Danmark.

Kurset har en varighed på 3 timer, uden pauser. Kurset omfatter IKKE aflæggelse af prøve.

 

Kursusindhold:

Kurset dækker følgende emner: 

  • Lovgivning
  • Biologi og adfærd for gnavere (rotter og mus)
  • Forebyggelse
  • Bekæmpelse i praksis
  • Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)

R2-autorisationen er gyldig i højst 5 år, men kan herefter fornyes ved gennemførelse af et nyt opfølgningskursus.

 

Adgangskrav til kurset:

Du skal have et gyldigt R2-autorisationsbevis, med minimum 6 måneder til udløb.

På kursusdagen skal du fremvise gyldigt sprøjtecertifikat (gældende for R2-kurset) eller dit R2 autorisationsbevis (gældende for seneste R2 opfølgningskursus)

Vær også opmærksom på, at det kun er den tinglyste ejer af ejendommen, der kan opnå R2 autorisation til rottebekæmpelse.

 

Kursuspris pr. person

Prisen for kurset er 1750,- kr. + moms, inkl. materialer.

Miljøstyrelsen opkræver et gebyr på kr. 425,00 ved udstedelse eller fornyelse af en autorisation.           

Bemærk venligst, at denne udgift ikke er indeholdt i kursusprisen, men skal betales separat.

Valgte hold
Kursussted Nordic Food College /Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing Mors
Varighed 0,5 dage
Deltagerpris 1750,00 kr.
Pris for ledige 1750,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1750,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 09.00-12.00
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse Se nedenfor
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 15
Maksimum antal deltagere 15
Status