Jord- og landbrug

Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M.
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1280,00 kr.
Pris for ledige 7109,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 7109,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Janni Kaarfast Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 22
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
Skolefagkode: 42390
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1280,00 kr.
Pris for ledige: 7109,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7109,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Formål:
I uddannelsen arbejder deltageren med praktiske og teoretiske færdigheder omkring plantebeskyttelse med henblik på at opnå sprøjtecertifikat, herunder kemikaliekendskab, sprøjtekendskab, plantekendskab, sygdomme og skadedyr, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler og lovgivning.

Indhold:
Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjtenDeltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.