Menu

Jord- og landbrug

Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M.
Tilmeldingsfrist 6. november 2024
Startdato 7. november 2024
Slutdato 7. november 2024
Varighed 0,5 dage
Deltagerpris 104,00 kr.
Pris for ledige 603,33 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 603,33 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 12:00-15:42
Beskrivelse Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741049491-2402
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 13
13 ledige pladser
Fag til kurset:
Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat
Skolefagkode: 49491
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 104,00 kr.
Pris for ledige: 603,33 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 603,33 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget med udbringning af plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte og tilsvarende udstyr, og som i henhold til gældende lovgivning ønsker at genopfriske eller generhverve S2 autorisation til køb og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte med et tankvolumen på maksimalt 25 liter.

Formål:
Certifikatuddannelse. Uddannelsen omhandler kendskab til ny sprøjteteknologi, vedligehold af sprøjter, nye plantebeskyttelsesmidler, ny viden om forebyggende tiltag og kendskab til den nyeste lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler. Uddannelsen giver mulighed for generhvervelse af S2 autorisation i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.

Indhold:
Deltagerne kan, efter gældende bestemmelser, jf. bilag 6 i bekendtgørelse nr. 1411 af 4. december 2017 eller den til enhver tid gældende bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler, planlægge og udbringe plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte.Deltageren har kendskab til ny sprøjteteknologi, vedligehold af sprøjter og nye plantebeskyttelsesmidler.Deltageren har kendskab til ny viden om forebyggende tiltag, som kan minimere anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler og under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM).Deltageren har kendskab til den nyeste lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler, regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljø.