Jord- og landbrug

Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget