Jord- og landbrug

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

EUC Nordvest, Resenvej 85, 7800 Skive
10. januar 2023 48 ledige pladser
EUC Nordvest, Silstrupparken 2, 7700 Thisted
15. december 2022 Valgt 13 ledige pladser
27. januar 2023 24 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Silstrupparken 2, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 12. december 2022
Startdato 15. december 2022
Slutdato 15. december 2022
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 940,70 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 940,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.45-16.10
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Deltagerpris: kr. 828,- Prisen er inkl. forplejning og materialer. Ønsker du ikke at købe forplejning og materialer, kan det afbestilles, dette kan du også læse mere om i velkomstbrevet, som vi sender til dig inden kursusstart. Kurset afholdes i samarbejde med Fjordland
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email Kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741048175-2212
Minimum antal deltagere 2
Maksimum antal deltagere 35
13 ledige pladser
Fag til kurset:
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
Skolefagkode: 48175
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 940,70 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 940,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, skovbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Formål:
I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

Indhold:
Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i landbruget under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultaterDeltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i landbruget, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik. Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.