Jord- og landbrug

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

EUC Nordvest, Industrivej 53, 7620 Lemvig
16. november 2023 39 ledige pladser
EUC Nordvest, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M.
21. november 2023 38 ledige pladser
18. januar 2024 50 ledige pladser
EUC Nordvest, Resenvej 85, 7800 Skive
15. november 2023 9 ledige pladser
4. december 2023 16 ledige pladser
17. januar 2024 26 ledige pladser
EUC Nordvest, Silstrupparken 2, 7700 Thisted
14. november 2023 Valgt 10 ledige pladser
5. december 2023 27 ledige pladser
26. januar 2024 31 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Silstrupparken 2, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 9. november 2023
Startdato 14. november 2023
Slutdato 14. november 2023
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 134,00 kr.
Tillæg Andet kr. 350,00
Tillæg Andet kr. 350,00
Pris for ledige 981,45 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 981,45 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.45-16.10
Forudsætninger For at deltage på kurset skal du tidligere have erhvervet et sprøjtecertifikat til S1 autorisation. På kurset skal du kunne fremvise bevis for tidligere erhvervelse af sprøjtecertifikat. Fx. Et AMU bevis eller et uddannelsesbevis.
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Deltagerpris: kr. 834,- Prisen er inkl. forplejning og materialer. Ønsker du ikke at købe forplejning og materialer, kan det afbestilles, dette kan du også læse mere om i velkomstbrevet, som vi sender til dig inden kursusstart. Kurset afholdes i samarbejde med Fjordland
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email Kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741048175-2304
Minimum antal deltagere 2
Maksimum antal deltagere 35
10 ledige pladser
Fag til kurset:
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
Skolefagkode: 48175
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 134,00 kr.
Pris for ledige: 981,45 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 981,45 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, skovbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Formål:
I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

Indhold:
Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i landbruget under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultaterDeltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i landbruget, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik. Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.