Åbent robotcenter

Åbent Robotværksted - Svejsning

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 21. april 2023
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Åbent i perioden 24.04.23-28.04.23 Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 787410robotsvejs2302
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 0
Ledige pladser
Fag til kurset:
Betjening og basis programmering af svejserobot
Skolefagkode: 47225
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 3072,35 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3072,35 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte der har eller søger arbejde i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
På dette kursus lærer du at fremstille og indlæse enkle svejseprogrammer samt betjene svejserobotudstyr.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Med kendskab til forskellige materialetyper og svejseprocesser fremstille og indlæse enkle svejseprogrammer samt udføre mindre ændringer og rettelser i disse. · Under vejledning betjene svejserobotudstyr herunder udføre genstartsprocedure ved driftsstop. · Udføre simple og almindeligt forekommende vedligeholdelsesopgaver på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Kvalitet og produktivitet robotsvejsning
Skolefagkode: 49482
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 5718,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5718,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte der arbejder eller ønsker at arbejde med robotsvejsning i metalindustrien. Det anbefales, at deltageren inden kurset har gennemført "48905 Robotbetjening for operatører" eller har tilsvarende kompetencer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål:
På kurset lærer du om manipulatorer og fiksturer og deres betydning for produktivitet og kvalitet. Du lærer om programmering, varmepåvirkning og svejserækkefølge, herudover lærer du om de nyeste teknologiske muligheder, f.eks emne og fugesøgning. Efter kurset kan du både vælge, vejlede og kommunikere om manipulatorer og fiksturer, du kan deltage i programmering og indkøring af robotten og foretage dataopsamling.

Indhold:
Deltageren har viden om:- Generel procesforståelse ved robotsvejsing- Forskellige typer af manipulatorer og deres betydning for produktivitet og kvalitet- Brug af fiksturer og fiksturers egenskaber- Fiksturers udformning og betydningen for produktivitet og kvalitet  - Optimeringsmuligheder ved ændring/tilpasning af fiksturer- Programmering og sammenhæng med valg af svejserækkefølge og betydning af varme- og spændingspåvirkning- Nyeste teknologiske muligheder, så som emne- og fugesøgning, og korrektion for afvigelser i forhold til varmepåvirkning af emne og fikstur - Gældende standarder for certificering af operatører ved robotsvejsningDeltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:- Vælge og vejlede om valg af manipulator til en given svejseopgave- Indgå i dialog med teknikere om fiksturers funktion, udformning og fejlretning- Deltage i programmering og indkøring af svejserobotten ved nye produktionsopgaver, herunder program til- og fejlretning med offline programmering- Foretage dataopsamling efter robotsvejsningen- Foretage skift af fikstur og kalibrering af robotten ved omstilling af produktionsopgaver
Off-line programmering af svejserobot
Skolefagkode: 49483
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 5718,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5718,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte svejsere, smede eller andre erhvervsuddannede, hvor f.eks. programmering, tegninger i 3D eller automation indgår, der arbejder eller ønsker at arbejde med offline programmering af svejserobotter i metalindustrien. Det anbefales, at deltageren inden kurset har gennemført "48905 Robotbetjening for operatører" og kan svejse på niveau svarende til et AMU indgangskursus (f.eks. 135/136 141) eller har tilsvarende kompetencer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål:
På kurset lærer du om offline programmering af svejserobotten og hvordan du kan arbejde med simulering. Du lærer også 3D konstruktion, import og konvertering af filer. Efter kurset kan du opbygge en robotcelle til produktion af et ukompliceret emne og du kan offline programmere og ved hjælp af simulering vurdere, om dit program kan anvendes i praksis, inden du sætter produktionen i gang.

Indhold:
Deltageren har viden om:- 3D konstruktioner og import og konvertering af forskellige filformater- Opsætning af robotcellen med fikstur og manipulator- Grundlæggende offline programmering af svejserobotter- Hvordan der arbejdes med simuleringDeltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:- Importere og konvertere 3d konstruktionsfiler- Opbygge en robotcelle med fikstur og manipulator til produktion af et ukompliceret emne- Offline programmere på grundlæggende niveau- Gennemføre simulering inden svejsning påbegyndes og vurdere, om programmet kan anvendes i praksis
Programmering og optimering af svejserobot
Skolefagkode: 47226
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 3072,35 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3072,35 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod ikke-faglærte og faglærte medarbejdere, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
Deltageren kan i forbindelse med et produktionsforløb selvstændigt udføre svejsning med en industrirobot samt fremstille og optimere robot svejseprogrammer

Indhold:
Deltageren kan med viden om forskellige svejsemetoder og processer samt svejserobottens forskellige funktioner og parametre selvstændigt fremstille svejseprogrammer, tage højde for spændinger og kastninger samt vurdere, redigere og optimere svejseprogrammerne i forbindelse med afhjælpning af program- og svejseprocesfejl. Deltageren har kendskab til fremstilling og anvendelse af svejsefiksturer og kan i forbindelse med et produktionsforløb selvstændigt udføre svejsning med en industrirobot under overholdelse af krav til arbejdsmiljø og sikkerhed. Endvidere kan deltageren på baggrund af givne kravspecifikationer kvalitetsvurdere det gennemførte svejseforløb, og endelig kan deltageren udføre daglig systematisk vedligehold af robotten og dens svejseudstyr.
Robotsvejsning med processerne MIG/MAG
Skolefagkode: 47228
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 2124,90 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2124,90 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Kurset henvender sig primært mod ikke-faglærte og faglærte medarbejdere, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
Deltageren kan fremstille svejseprogrammer med relevante svejseparametre (svejsestrøm/spænding, tråd- og fremføringshastighed, pistolvinkel og pendling).

Indhold:
Deltageren kan med udgangspunkt MIG/MAG svejseprocesspecifikationer og tegninger samt viden om materialetyper, svejsemetoder og fremføringsteknikker fremstille svejseprogrammer med relevante svejseparametre (svejsestrøm/spænding, tråd- og fremføringshastighed, pistolvinkel og pendling). Deltageren opnår viden om tilsatsmaterialer og procesgas og kan afvikle programmerne på svejserobot monteret med MIG/MAG svejseudstyr sikkerheds- og miljømæssigt korrekt. Endelig kan deltageren udføre kvalitetskontrol af svejsninger.
Svejsning med fleksibel svejserobot
Skolefagkode: 49485
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 3523,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3523,25 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte svejsere og smede eller personer med lignende kompetencer, der samarbejder eller ønsker at samarbejde med en fleksibel svejserobot. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål:
På kurset lærer du, hvornår det kan betale sig at anvende mobile og let omstilbare svejserobotter. Du lærer om robotternes opbygning og funktionalitet og naturligvis om relevant sikkerhed og arbejdsmiljø. Efter kurset kan du både opsætte, betjene og programmere robotten, samt foretage svejsning med tilhørende fikstur.

Indhold:
Deltageren har viden om:- Ved hvilke typer af svejseopgaver/produktionsopgaver der med fordel kan anvendes mobil og let omstilbar svejserobot- Sikkerheds og arbejdsmiljørisici forbundet med betjening af fleksibel svejserobot- Robottens opbygning og funktionalitet, herunder indbygget fiksturværktøj og programmeringsmuligheder og begrænsningDeltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:- Vurdere i hvilke situationer manuel svejsning kan erstattes med svejsning med mobil og let omstilbar svejserobot. - Opsætte og betjene mobil og let omstilbar svejserobot- Foretage programmering og optimering af mobil og let omstilbar svejserobot, herunder opstilling med fikstur.
Udvikling og optimering af robotsvejsefiksturer
Skolefagkode: 49484
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 5718,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5718,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte svejsere og smede der har viden om og erfaring med konstruktioner i metal og arbejder eller ønsker at arbejde med robotsvejsning i metalindustrien. Det anbefales, at deltageren inden kurset har gennemført 49482, Kvalitet og produktivitet ved robotsvejsning eller har tilsvarende kompetencer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål:
På kurset lærer du om konstruktion af fiksturer og fiksturers betydning for den samlede produktionstid. Du lærer også om kravene til emnernes udformning og nøjagtighed. Efter kurset kan du konstruere og fremstille fiksturer, så de lever op til industrielle produktionskrav.

Indhold:
Deltageren har viden om:- Hvorfor og hvornår der med fordel kan anvendes fiksturer, herunder 3D print af fiksturer- Konstruktion af fiksturer til produktion af typisk anvendte emner- Brug af pneumatiske og andre fikseringsmetoder- Optimering af opstilling- og omstillingstid og betydning for produktionstiden- Fiksturets konstruktions betydning for præcision og kvaliteten af slutproduktet- Krav til emnerne udformning og nøjagtighed for at det kan placeres i fiksturet- Tapsamling af pladeemnerDeltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:- Konstruere og fremstille fiksturer til produktion af typisk anvendte emner- Anvende pneumatiske og andre fikseringsmetoder- Ved konstruktion af fiksturet sikre minimal opstilling- og omstillingstid med betydning for produktionstiden- Sikre at fiksturet konstrueres så den nødvendige præcision og kvaliteten af slutproduktet opnå- Vurdere om emnerne udformning og nøjagtighed er af en karakter, så det kan placeres i fiksturet