Åbent robotcenter

Åbent Robotværksted - Svejsning

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 10. december 2021
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Åbent i perioden 13.12.21-17.12.21 Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 787410robot-2112
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 0
Ledige pladser
Fag til kurset:
Betjening og basis programmering af svejserobot
Skolefagkode: 47225
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 3028,85 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3028,85 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte der har eller søger arbejde i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
På dette kursus lærer du at fremstille og indlæse enkle svejseprogrammer samt betjene svejserobotudstyr.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Med kendskab til forskellige materialetyper og svejseprocesser fremstille og indlæse enkle svejseprogrammer samt udføre mindre ændringer og rettelser i disse. · Under vejledning betjene svejserobotudstyr herunder udføre genstartsprocedure ved driftsstop. · Udføre simple og almindeligt forekommende vedligeholdelsesopgaver på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Programmering og optimering af svejserobot
Skolefagkode: 47226
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 3028,85 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3028,85 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod ikke-faglærte og faglærte medarbejdere, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
Deltageren kan i forbindelse med et produktionsforløb selvstændigt udføre svejsning med en industrirobot samt fremstille og optimere robot svejseprogrammer

Indhold:
Deltageren kan med viden om forskellige svejsemetoder og processer samt svejserobottens forskellige funktioner og parametre selvstændigt fremstille svejseprogrammer, tage højde for spændinger og kastninger samt vurdere, redigere og optimere svejseprogrammerne i forbindelse med afhjælpning af program- og svejseprocesfejl. Deltageren har kendskab til fremstilling og anvendelse af svejsefiksturer og kan i forbindelse med et produktionsforløb selvstændigt udføre svejsning med en industrirobot under overholdelse af krav til arbejdsmiljø og sikkerhed. Endvidere kan deltageren på baggrund af givne kravspecifikationer kvalitetsvurdere det gennemførte svejseforløb, og endelig kan deltageren udføre daglig systematisk vedligehold af robotten og dens svejseudstyr.
Robotsvejsning med processerne MIG/MAG
Skolefagkode: 47228
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 2095,90 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2095,90 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Kurset henvender sig primært mod ikke-faglærte og faglærte medarbejdere, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
Deltageren kan fremstille svejseprogrammer med relevante svejseparametre (svejsestrøm/spænding, tråd- og fremføringshastighed, pistolvinkel og pendling).

Indhold:
Deltageren kan med udgangspunkt MIG/MAG svejseprocesspecifikationer og tegninger samt viden om materialetyper, svejsemetoder og fremføringsteknikker fremstille svejseprogrammer med relevante svejseparametre (svejsestrøm/spænding, tråd- og fremføringshastighed, pistolvinkel og pendling). Deltageren opnår viden om tilsatsmaterialer og procesgas og kan afvikle programmerne på svejserobot monteret med MIG/MAG svejseudstyr sikkerheds- og miljømæssigt korrekt. Endelig kan deltageren udføre kvalitetskontrol af svejsninger.