Teknologi og 3D

Åbent værksted - Maskinbearbejdning

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Åbent i perioden 24.10.22-02.12.22 Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Kurser afsluttes med en prøve..
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 0
Status Optaget
Fag til kurset:
CAM fræsning (2D)
Skolefagkode: 47443
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 3501,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3501,75 kr.

Målgruppe
AMU-kurset er et CAM introduktionskursus til spåntagende produktion i metalindustrien og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører. Det anbefales, at du forud for kurset har praktisk erfaring med produktion på CNC fræser samt gennemført grundlæggende kurser inden for måleteknik, tegningsforståelse og CNC fræsning eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer.AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for eller i sammenhæng med deltagelse på AMU kurser inden for CNC fræsning.

Formål:
Du lærer at konstruere og justere emnegeometrier i CAM-systemet til CNC fræsemaskine. Du lærer også at lave værktøjsbaner og simulere CNC fræsning på PC.

Indhold:
Deltageren kan ved brug af linjer, cirkler og punkter konstruere emnegeometri i CAM-systemet. Deltageren kan anvende editeringsmulighederne (trim, transformer, roter) til justering af konstruerede emnegeometrier.Deltageren kan generere værktøjsbaner, simulere bearbejdning og postprocesse program til CNC-maskine. Deltageren kan importere CAD-parter i et CAM-program og placere disse korrekt i koordinatsystemet.
CAM fræsning (2D) på CAD-filer
Skolefagkode: 47444
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 3501,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3501,75 kr.

Målgruppe
AMU-kurset henvender sig til ikke-faglærte operatører samt faglærte i metal- og maskinindustrien, som har erfaring med CAM/CNC fræsning. Det anbefales, at deltagerne forud for kursets start er fortrolig med programmering og produktion på CNC fræsemaskiner og har erfaring med tegningsforståelse, toleranceangivelser samt kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj.

Formål:
Du kan anvende CAM-systemets editeringsmuligheder og indlægge korrekte bearbejdningsdybder (Z-akse). Du kan fastlægge korrekte bearbejdningsdata til den valgte 2D geometri under hensyn til emnets maskinstabilitet.

Indhold:
Deltageren kan importere filer fra et 2D CAD-system til CAM-systemet, udføre verifikation samt rette fejlgeometri. Endvidere kan deltageren anvende CAM-systemets editering muligheder (eks. trim, transformer, roter) til klargøring af emnegeometri til bearbejdning herunder indlægge korrekte bearbejdningsdybder (Z-akse). Deltageren kan vælge korrekte bearbejdningsdata, simulere værktøjsbaner, postprocesse til færdigt CNC-program samt overføre og teste programmet på en CNC fræsemaskine. Endelig kan deltageren identificere minimum radius for bearbejdningsværktøjer samt fastlægge korrekte bearbejdningsdata til den valgte 2D geometri under hensyn til emnets stivhed og maskinstabilitet.
CAM fræsning (3D)
Skolefagkode: 47445
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 3501,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3501,75 kr.

Målgruppe
AMU-kurset henvender sig til ikke-faglærte operatører samt faglærte i metal- og maskinindustrien, som har erfaring med CAM/CNC fræsning. Det anbefales, at deltagerne forud for kursets start er fortrolig med CAM programmering, opstilling, indkøring til produktion på CNC fræsemaskiner og har erfaring med tegningsforståelse, toleranceangivelser samt kontrolmåling.

Formål:
Du kan importere 3D CAD-konstruktioner (partsfiler) til CAM-system. Du kan ud fra max. 3 valgte akser vælge korrekte bearbejdningsmønstre/data samt fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en CNC maskine.

Indhold:
Deltageren kan importere 3D CAD-konstruktioner (partsfiler) til CAM-system. Endvidere kan deltageren ud fra max. 3 valgte akser vælge korrekte bearbejdningsmønstre (værktøjsbaner) samt bearbejdningsdata samt fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en CNC maskine.
CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader
Skolefagkode: 47446
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 3501,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3501,75 kr.

Målgruppe
AMU-kurset henvender sig til ikke-faglærte operatører samt faglærte i metal- og maskinindustrien, som har erfaring med CAM programmering og CNC fræsning. Det anbefales, at deltagerne forud for kursets start har rutine i CAM programmering, opstilling og produktion på CNC fræsemaskiner og har erfaring med GPS, tegningsforståelse, toleranceangivelser samt kontrolmåling.

Formål:
Du kan importere 3D CAD-konstruktioner til CAM-system. Du kan vælge korrekte bearbejdningsmønstre/data til bearbejdning af dobbeltkrumme overflader samt fremstille enkle 3D volumenmodeller på en CNC maskine.

Indhold:
Deltageren kan importere 3D CAD-konstruktioner (partsfiler) til CAM-system. Endvidere kan deltageren ud fra max. 3 valgte akser vælge korrekte bearbejdningsmønstre (værktøjsbaner) samt bearbejdningsdata til bearbejdning af dobbeltkrumme overflader samt fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en CNC maskine.
CNC drejning, klargøring og maskinbetjening
Skolefagkode: 48753
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 3501,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3501,75 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke-faglærte og faglærte operatører, som betjener og overvåger 2-aksede CNC drejebænke til produktion af emner i større seriestørrelser uden daglig opstilling, samt personer, der søger arbejde i den CNC spåntagende metalindustri. Det anbefales, at du forud for kurset har gennemført grundlæggende kurser inden for måleteknik og tegningsforståelse eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer.

Formål:
På dette kursus lærer du på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde at opstarte en CNC drejebænk, køre produktion af større serier, stoppe produktion ved afvigelser fra normal drift, rengøre og kontrollere maskinen. Du lærer også med udgangspunkt i arbejdstegninger, kontrolspecifikationer, tolerancer og måledata at producere på CNC drejebænk, udføre stikprøvekontrol, assistere ved fejlfinding og indkørsel til normal drift.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Med udgangspunkt i en given CNC operationsplan samt viden om CNC drejebænkens betjeningspanel og funktionstaster opstarte en klargjort CNC drejebænk. · Sikkerhedsmæssigt korrekt køre maskinen i referencepunkt, isætte og udtage emner af maskinen, bevæge maskinens akser samt skifte til korrekte platteskær. · Opmåle værktøjer, justere offset værdier til givne tolerancer samt sætte nulpunkt på emne. · Efter givne instruktioner kontrollere CNC drejebænkens køle- og smøremiddelniveau og kvalitet med refraktometer og andre måleinstrumenter. · Kontrollere og efter behov installere spændetryk samt foretage smøring af patroner. · Udføre stikprøvekontrol samt udfylde kontrolskemaer. · Sikkerhedsmæssigt korrekt lukke maskinen ned.
Emnetegning i CAD, designoptimering
Skolefagkode: 47430
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 640,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 640,00 kr.

Målgruppe
AMU-kurset henvender sig fortrinsvis til faglærte maskinarbejdere, CNC-teknikere og industriteknikere samt erfarne, ikke-faglærte CNC-operatører, som konstruerer emne- og samlingstegninger til maskinindustriel produktion.Det anbefales, at deltageren forud for kurset er fortrolig med spåntagende bearbejdning.

Formål:
Du lærer at designoptimere komplekse emner og designe med dobbeltkrumme overflader og andre komplicerede geometrier. Du kan udarbejde brud- og stressanalyser samt under vejledning GPS målsætte med brug af modifikatorer.

Indhold:
Deltageren kan designoptimere komplekse emner samt designe med dobbeltkrumme overflader og andre komplicerede geometrier. Endvidere kan deltageren fremstille parametrisk opbygning af parter (længder, bredder, hulstørrelser mv.), udarbejde brud- og stressanalyser samt under vejledning GPS målsætte med brug af modifikatorer.