Administration og ledelse

Kunde/leverandørforhold/Sundhed

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Nørrealle 51, 7760 Hurup Thy
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1510,05 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1510,05 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.00-14.24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 19
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kunde/leverandørforhold for operatører
Skolefagkode: 45363
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 192,00 kr.
Pris for ledige: 690,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 690,25 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde i industrien.

Formål:
På dette kursus lærer du at informere og kommunikere i kunde- og leverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader i kvalitetsstyrings sammenhænge.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Med baggrund i viden om 'kunde- og leverandørforholdet' i kvalitetsstyrings sammenhænge i virksomheden anvende personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de produkter/ydelser der leveres. · Informere og kommunikere korrekt i kunde- og leverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader til såvel interne som eksterne kunder og leverandører.
Sundhed for operatører i industrien
Skolefagkode: 48881
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 192,00 kr.
Pris for ledige: 819,80 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 819,80 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der arbejder i industrien.

Formål:
På dette kursus lærer du at sikre et sundt arbejdsliv ud fra sundhedsfaktorer, som bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sundhed og forebyggelse og kan reagere forebyggende på stress og andre faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Reagere i forhold til egen sundhedssituation i relation til eget jobområde i industrien. · Ud fra sundhedsfaktorer som bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende sundhed og forebyggelse aktivt sikre et sundt arbejdsliv. · Med baggrund i kendskab til det psykiske arbejdsmiljøs betydning for egen trivsel reagere forebyggende på stress og andre faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.