Administration og ledelse

Anerkendende ledelse

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 1280,00 kr.
Pris for ledige 4413,20 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 4413,20 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 12:00-15:42
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Janni Kaarfast Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email jkt@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 8
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Anerkendende ledelse
Skolefagkode: 42833
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 512,00 kr.
Pris for ledige: 2206,60 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2206,60 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Formål:
Deltageren kan efter kurset anvende en anerkendende tilgang til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Desuden kan deltageren efter kurset sikre en fremadrettet og konsensusorientering løsning af konflikter og en løsningsorienteret tilgang til problemer.

Indhold:
Deltageren har viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle kommunikation og dialog spiller i anerkendende ledelse. Deltageren kan i forlængelse heraf operationalisere de kommunikationsformer, der er karakteristiske for anerkendende ledelse.Deltageren kan anvende den anerkendende tilgang som et operationelt dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det kan fx være gennem MUS-samtaler og coaching. Derudover kan deltageren anvende den anerkendende tilgang til at sikre en fremadrettet, konsensusorienteret og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.
Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed
Skolefagkode: 45251
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 768,00 kr.
Pris for ledige: 2206,60 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2206,60 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Formål:
Efter kurset kan du arbejde med bæredygtighed i dit lederskab, herunder de 17 verdensmål, grøn omstilling og markedstendenser. Du kan motivere dine medarbejdere og bidrage til at udvikle en virksomhedskultur der understøtter bæredygtig forretningsudvikling.

Indhold:
Deltageren har viden om bæredygtig ledelse, herunder de 17 verdensmål, grøn omstilling og markedstendenser.Deltageren har viden om lederadfærd med henblik på at kunne motivere medarbejdere i egen afdeling og i virksomheden som helhed i forhold til bæredygtighed. Deltageren kan anvende denne viden til at udvikle en bæredygtig virksomhedskultur med henblik på at øge kunde- og medarbejdertilfredshed og understøtte en bæredygtig forretningsudvikling.Deltageren kan indgå i et samarbejde med øvrige funktioner i virksomheden i forhold til bæredygtighed.