Arbejdsmiljø

Håndtering af uheld og ulykker

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Østergade 11-13, 9690 Fjerritslev
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 402,00 kr.
Pris for ledige 1783,35 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1783,35 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse NB: Kurset afholdes efter aftale. Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Håndtering af uheld og ulykker
Skolefagkode: 49265
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 402,00 kr.
Pris for ledige: 1783,35 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1783,35 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en industrivirksomhed.

Formål:
På dette kursus lærer du om håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker. Alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår, herunder: · Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. · Når internt uhelds- og ulykkesberedskab har taget over supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. · Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Du skal forvente at AMU-kurserne afsluttes med en prøve.

AMU-kurser
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Bæredygtig produktion
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Læs mere / tilmeld
Introduktion til bæredygtig omstilling

Nye datoer på vej!

Kommunikation i teams
Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Kommunikation og kulturforståelse

Nye datoer på vej!

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Safety Passport - industri- og procesanlæg
Sikker adfærd i produktionen
Sund kollega i industriel produktion