Arbejdsmiljø

Kommunikation og konflikthåndtering - service

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Østergade 11-13, 9690 Fjerritslev
Tilmeldingsfrist 13. april 2023
Startdato 14. april 2023
Slutdato 28. april 2023
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1999,40 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1999,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse NB! Kurset oprettes efter aftale. Afholdes på følgende dage: 08.04.22 + 22.04.22 + 29.04.22 Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk.. Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741044853-2302
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 22
22 ledige pladser
Fag til kurset:
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Skolefagkode: 44853
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1999,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1999,40 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.

Indhold:
Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.