Arbejdsmiljø

Sundhed for operatører i industrien

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Nørrealle 51, 7760 Hurup Thy
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 188,00 kr.
Pris for ledige 715,30 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 715,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 22
Status Optaget
Fag til kurset:
Sundhed for operatører i industrien
Skolefagkode: 48881
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 188,00 kr.
Pris for ledige: 715,30 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 715,30 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der arbejder i industrien.

Formål:
På dette kursus lærer du at sikre et sundt arbejdsliv ud fra sundhedsfaktorer, som bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sundhed og forebyggelse og kan reagere forebyggende på stress og andre faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Reagere i forhold til egen sundhedssituation i relation til eget jobområde i industrien. · Ud fra sundhedsfaktorer som bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende sundhed og forebyggelse aktivt sikre et sundt arbejdsliv. · Med baggrund i kendskab til det psykiske arbejdsmiljøs betydning for egen trivsel reagere forebyggende på stress og andre faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.