Arbejdsmiljø

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Nørrealle 51, 7760 Hurup Thy
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 380,00 kr.
Pris for ledige 1205,90 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1205,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Kontaktperson Birgitte Teglgaard
Telefonnr 92-729839
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 45
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Skolefagkode: 40392
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 380,00 kr.
Pris for ledige: 1205,90 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1205,90 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidninger i det daglige arbejde, og kan medvirke til at sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Indhold:
Deltageren kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. Deltagerens handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde.Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden.Deltageren kan indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR.