Arbejdsmiljø

Samarbejde i grupper i virksomheden

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Nørrealle 51, 7760 Hurup Thy
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 368,00 kr.
Pris for ledige 865,30 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 865,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:00-14:24
Beskrivelse Samarbejde i grupper i virksomheden
Kontaktperson Birgitte Teglgaard
Telefonnr 99192526
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 70
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Samarbejde i grupper i virksomheden
Skolefagkode: 45983
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 368,00 kr.
Pris for ledige: 865,30 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 865,30 kr.

Målgruppe
Medarbejdere som i deres arbejde indgår i forskellige gruppekonstellationer.

Formål:
Deltageren kan samarbejde effektivt i grupper i virksomheden gennem aktiv medvirken i problem- og konfliktløsning, således at der sikres overensstemmelse imellem gruppens og virksomhedens mål. Deltagerne kan aktivt reducere de processer der hindrer samarbejde og styrke de processer der fremmer administrativt samarbejde i den administrative funktion.

Indhold:
Deltageren kan bevidst rette fokus på egen arbejdsindsats i en eksisterende/aktuel arbejds- eller projektgruppe og tilpasse sin arbejdsindsats således at den er med til, at sikre sammenhæng imellem gruppens og virksomhedens mål. Endvidere kan deltageren aktivt indgå i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden. Endvidere kan deltageren bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø.