Arbejdsmiljø

Safety Passport - industri- og procesanlæg

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 12. maj 2023
Startdato 15. maj 2023
Slutdato 16. maj 2023
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 256,00 kr.
Pris for ledige 1409,60 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1409,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741048756-2301
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 22
22 ledige pladser
Fag til kurset:
Safety Passport - industri- og procesanlæg
Skolefagkode: 48756
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 1409,60 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1409,60 kr.

Målgruppe
Ikke-faglærte og faglærte som ikke er i besiddelse af uddannelse eller erfaring med arbejde i og på større industri- og procesanlæg. Anlæg hvor det vurderes, at arbejdet er forbundet med særlige arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige risici.

Formål:
På dette kursus lærer du at vurdere de væsentligste risici ved arbejde i og på anlæg og aktivt foretage valg der forebygger risici. Du lærer desuden om den sikkerhedsmæssige ansvars- og rollefordeling ved forskellige opgaver på større anlæg.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Viden om, hvem der er kontaktperson/ansvarlig i forhold til forskellige arbejdssituationer i virksomheden, hvor arbejdet udføres. Fx arbejde i højden, iltfattige rum, ved kranløft samt ordentlighed og ryddelighed i jobsituationen. · Viden om rolle- og ansvarsfordelingen blandt interne og eksterne medarbejdere inden for sikkerhed og arbejdsopgaver, fx ATEX-ansvarlig, arbejdsmiljøansvarlig, miljøansvarlig og jobansvarlig. · Viden om vurdering af arbejdsstedet i forhold til konkrete opgaver og omgivelser og sikkerhedsforanstaltninger, herunder mindset, værnemidler, værktøj og maskiner i og på anlæg. Efter gennemført kursus kan du:· Vurdere de væsentligste risici ved arbejde i og på anlæg. · Aktivt foretage valg, der forebygger risici ved arbejdet i og på anlæg.