LEAN og arbejdets organisering

Intro til LEAN og 5S

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Rogalandsvej 3, 7900 Nykøbing M.
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 576,00 kr.
Pris for ledige 1954,15 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1954,15 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Janni Kaarfast Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email jkt@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Anvendelse af 5-S modellen for operatører
Skolefagkode: 43937
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1226,10 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1226,10 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, som har eller søger arbejde som operatør i produktionsvirksomheder.

Formål:
På dette kursus lærer du at gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb ved anvendelse af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Ved anvendelsen af de 5 trin i lean-fremgangsmåden gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde. · Bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin.
Intro til Lean
Skolefagkode: 49589
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 192,00 kr.
Pris for ledige: 728,05 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 728,05 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, som har brug for afklaring af, hvad de mest anvendte Lean begreber dækker over, og hvilken værdi Lean kan bidrage med i produktionen.

Formål:
På dette kursus lærer du om tankegangen bag Lean og den værdi Lean kan have i din virksomhed. Lean kan både skabe værdi i traditionel industriel produktion og i andre arbejdssammenhænge, hvor samspillet mellem medarbejdere og arbejdsrutiner ønskes struktureret.

Indhold:
Efter kurset har du fået en introduktion til:· Lean-tankegang og de grundtanker lean bygger på, som bl.a. handler om at skabe mere værdi for færre ressourcer i produktionsmæssige sammenhænge. · Medarbejderrollen i lean. · Forretningsmodel når der arbejdes med lean. · Grundprincipperne i lean. Efter kurset har du grundlæggende viden om:· Hvordan en lean-virksomhed fungerer. · Trin i introduktion af lean i arbejdstilrettelæggelsen: Fra lean-projekt til lean-værktøj og leankultur. Efter kurset kan du bidrage til introduktion af lean i produktionen.