LEAN og arbejdets organisering

Etablering af teams

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 17. maj 2023
Startdato 22. maj 2023
Slutdato 23. maj 2023
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1218,30 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1218,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741048395-2301
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 22
22 ledige pladser
Fag til kurset:
Etablering af teams
Skolefagkode: 48395
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1218,30 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1218,30 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, som har eller søger arbejde i virksomheder, der anvender teams.

Formål:
På dette kursus lærer du at etablere og organisere teams. Du lærer at udarbejde regelsæt for teams og beskrive et teams handlingsplan.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du: · På et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere teams ud fra virksomhedens mål og rammer, herunder definere teamets grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for teams. · Anvende viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering af teams. · I samarbejde med andre beskrive et teams handlingsplan omhandlende mål og midler for et teams udvikling.