Samarbejde og kommunikation

Handel med hjertet - Hospitality - Fjernunderv.

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 23. februar 2023
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 640,00 kr.
Pris for ledige 2930,75 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2930,75 kr.
Undervisningsform Fjernundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Dette kursus foregår som 100% fjernundervisning (forsøgsordning), hvilket betyder at der kan søges om VEU-godtgørelse, når kurset afholdes i kursistens arbejdstid. Der kan ikke søges om befordringsgodtgørelse, med mindre der er den særlige situation, at prøven kun kan gennemføres ved tilstedeværelse. Dette kursus har ikke krav om tilstedeværelse på skolen til prøven, derfor kan der ikke søges om befordringsgodtgørelse.
Kontaktperson Janni Kaarfast Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email jkt@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 15
Maksimum antal deltagere 22
Status
Fag til kurset:
Kundeservice
Skolefagkode: 45261
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1712,45 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1712,45 kr.

Målgruppe
Personer, der har eller søger beskæftigelse inden for transportbranchen eller andre brancher, hvor der ydes kundeservice.

Formål:
Tværgående uddannelse om kundeservice. Deltageren kan efter uddannelsen forstå de faktorer, der spiller en afgørende rolle i bestræbelserne for at yde god service. Deltageren lærer at være opmærksom på den mangeartede kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver sin opmærksomhed og sit serviceniveau.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau. Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder. Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.
Kundeservice i detailhandelen
Skolefagkode: 45350
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 1218,30 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1218,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Salgsmedarbejderen kan yde kundeservice, der er i overensstemmelse med butikkens serviceprofil, servicekoncept og målgruppens forventninger, og kan derved tiltrække og fastholde kundegruppen.

Indhold:
Salgsmedarbejderen kan yde kundeservice, der er i overensstemmelse med butikkens serviceprofil, servicekoncept og målgruppens forventninger, og kan derved tiltrække og fastholde kundegruppen.Medarbejderen kan ved sin sprogbrug og adfærd matche de enkelte kundetyper, for dermed at tilføre kunden behovsopfyldelse og give en god indkøbsoplevelse. Salgsmedarbejderen kender betydningen af god kundeservice for butikkens omsætning og indtjening.Salgsmedarbejderen kan ud fra diverse markedsføringsmaterialer, erhvervet bl.a. via elektroniske medier, vurdere kundernes forventninger til god service.