Samarbejde og kommunikation

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Nørrealle 51, 7760 Hurup Thy
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 380,00 kr.
Pris for ledige 1205,90 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1205,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:00-14:24
Beskrivelse Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Kontaktperson Birgitte Teglgaard
Telefonnr 99192526
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 55
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Skolefagkode: 44383
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 380,00 kr.
Pris for ledige: 1205,90 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1205,90 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job.

Indhold:
Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.