Samarbejde og kommunikation

Værdibaserede arbejdspladser

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 1. maj 2023
Startdato 2. maj 2023
Slutdato 3. maj 2023
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 256,00 kr.
Pris for ledige 1281,30 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1281,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741045368-2301
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 22
22 ledige pladser
Fag til kurset:
Værdibaserede arbejdspladser
Skolefagkode: 45368
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 1281,30 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1281,30 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i industrien.

Formål:
På dette kursus lærer du at formulere og implementere virksomhedens værdier inden for dit eget arbejdsområde.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· På baggrund af værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. · Med henblik på at sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål agere som værdiagent, herunder virke som kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.