Samarbejde og kommunikation

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Rogalandsvej 3, 7900 Nykøbing M.
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 640,00 kr.
Pris for ledige 2720,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2720,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 20
Status Optaget
Fag til kurset:
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Skolefagkode: 40805
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 2720,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2720,25 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod erfarne medarbejdere både faglærte og ufaglærte, som har et godt kendskab til arbejdspladsens historie, værdier og kultur.

Formål:
På uddannelsen får du redskaber til at virke som mentor for en ny kollega.

Indhold:
Deltagerne kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback. Desuden kan deltagerne anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. Endelig kan deltagerne vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse.