Jern og metal

Grundlæggende CAD

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1280,00 kr.
Pris for ledige 6128,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 6128,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse NB! Kurset oprettes efter aftale. Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 3
Maksimum antal deltagere 5
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Grundlæggende CAD
Skolefagkode: 48926
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1280,00 kr.
Pris for ledige: 6128,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 6128,00 kr.

Målgruppe
AMU-kurset er et grundlæggende CAD kursus til konstruktion af emner i metalindustrien og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri. Det anbefales, at deltageren forud for kurset har grundlæggende viden og færdigheder inden for måleteknik og tegningsforståelse. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på AMU-kurser inden for CNC.

Formål:
Du lærer at anvende CAD tegneprogrammets basale funktioner, lave og målsætte arbejdstegninger i 2D ud fra 3D solider samt at konstruere en given assembly bestående af 2-4 parter. Du lærer også at importere standardkomponenter fra toolbox/content center og fremstille og målsætte arbejdstegning af en assembly inkl. stykliste og positionsnumre.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren: Anvende tegneprogrammets basale funktioner til tegning af simple solider med huller og rejfninger.Fremstille og målsætte arbejdstegning i 2D fra 3D solid samt definere materialetyper.Tilpasse og redigere solider (mål på sketch/extrudering) samt gemme filerne i forskellige formater (stp, sat, dxf mv).Konstruere givne assemblys af egen eller udleverede part filer og importere standardkomponenter fra toolbox/content center.Fremstille arbejdstegninger, herunder eksploderede, af assemblys inkl. stykliste og positionsnumre.