Jern og metal

CNC - Uddannelsesforløb

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 30,0 dage
Deltagerpris 3780,00 kr.
Pris for ledige 20638,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 20638,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Individuel kompetencevurdering
Beskrivelse Det er muligt at tage hele eller dele af forløbet. Ud fra en individuel kompetencevurdering, vurderer vi hvor i forløbet, du kan starte. Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk.
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
CNC drejning, 1-sidet bearbejdning
Skolefagkode: 48912
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3454,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3454,25 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke-faglærte og faglærte operatører, som betjener og overvåger 2-aksede CNC drejebænke til produktion af emner i større seriestørrelser uden daglig opstilling, men som selvstændigt kan udføre enkle programmeringsopgaver og justeringer af eksisterende CNC programmer. Det anbefales, at du forud for kurset har praktisk erfaring med produktion på CNC drejebænk samt gennemført grundlæggende kurser inden for måleteknik, tegningsforståelse og CNC drejning (eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer).

Formål:
På dette kursus lærer du med udgangspunkt i givne bearbejdningsdata at beregne koordinater og programmere enkle emnekonturer på PC. Du lærer også at indlæse, simulere, afprøve og justere enkle CNC-programmer samt udarbejde og afprøve enkle ISO CNC programmer til drejeemner, opsætte og opmåle værktøjer, udlægge emnenulpunkt og fremstille emner på CNC drejebænk.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Viden om forskellige materialetyper i forhold til skæredata. Efter gennemført kursus kan du:· Med grundlæggende viden om trigonometri og koordinatsystem beregne koordinater og udføre programmering af enkle emne-konturer på PC. · Med udgangspunkt i DS/ISO tegninger og givne bearbejdningsdata/skæredata, programmere med G og M-koder. · Foretage korrekt værktøjsvalg til en given operation. · Med grundlæggende viden om maskinkapacitet (emnestørrelse, spåndybde, opspænding) justere og redigere enkle CNC-programmer. · Under vejledning overføre, simulere og afprøve enkle programmer på CNC drejebænk sikkerhedsmæssigt korrekt. · Overføre data til CNC drejebænk, opsætte og opmåle værktøjer til udvendig bearbejdning. · Afprøve drejeoperationer ved enkeltblokkørsel og korrigere enkle programfejl.
CNC drejning, klargøring og maskinbetjening
Skolefagkode: 48753
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3454,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3454,25 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke-faglærte og faglærte operatører, som betjener og overvåger 2-aksede CNC drejebænke til produktion af emner i større seriestørrelser uden daglig opstilling, samt personer, der søger arbejde i den CNC spåntagende metalindustri. Det anbefales, at du forud for kurset har gennemført grundlæggende kurser inden for måleteknik og tegningsforståelse eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer.

Formål:
På dette kursus lærer du på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde at opstarte en CNC drejebænk, køre produktion af større serier, stoppe produktion ved afvigelser fra normal drift, rengøre og kontrollere maskinen. Du lærer også med udgangspunkt i arbejdstegninger, kontrolspecifikationer, tolerancer og måledata at producere på CNC drejebænk, udføre stikprøvekontrol, assistere ved fejlfinding og indkørsel til normal drift.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Med udgangspunkt i en given CNC operationsplan samt viden om CNC drejebænkens betjeningspanel og funktionstaster opstarte en klargjort CNC drejebænk. · Sikkerhedsmæssigt korrekt køre maskinen i referencepunkt, isætte og udtage emner af maskinen, bevæge maskinens akser samt skifte til korrekte platteskær. · Opmåle værktøjer, justere offset værdier til givne tolerancer samt sætte nulpunkt på emne. · Efter givne instruktioner kontrollere CNC drejebænkens køle- og smøremiddelniveau og kvalitet med refraktometer og andre måleinstrumenter. · Kontrollere og efter behov installere spændetryk samt foretage smøring af patroner. · Udføre stikprøvekontrol samt udfylde kontrolskemaer. · Sikkerhedsmæssigt korrekt lukke maskinen ned.
CNC fræsning, 1-sidet bearbejdning
Skolefagkode: 48925
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3454,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3454,25 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke-faglærte og faglærte operatører, som udfører 3-akset bearbejdning på CNC fræsemaskiner til produktion af emner i seriestørrelser uden daglig opstilling, men som selvstændigt kan udføre enkle programmeringsopgaver og justeringer af eksisterende CNC programmer. Det anbefales, at du forud for kurset har praktisk erfaring med produktion på CNC fræsemaskine samt har gennemført grundlæggende kurser inden for måleteknik, tegningsforståelse og CNC fræsning (eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer).

Formål:
På dette kursus lærer du at beregne koordinater og programmere enkle emnekonturer på PC samt at indlæse, simulere og afprøve enkle CNC-programmer på en CNC fræsemaskine. Du lærer også at opsætte og opmåle værktøjer, udlægge emnenulpunkt og fremstille emner på CNC fræsemaskine.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Viden om maskinakser og koordinatsystemet. · Kendskab til G- og M-koder samt tekstkoder. · Kendskab til programopbygning, struktur programsimulering og koderne G0, G1, G2, G3, G40, G41, G42. · Kendskab til planfræsning, konturfræsning, sporfræsning, lommefræsning, boring og gevindskæring. · Viden om, hvordan indkøring foretages sikkerhedsmæssigt korrekt (enkeltblokdrift, lav iganghastighed, 'distance to go', position for hvert værktøj i program). Efter gennemført kursus kan du:· Ved opslag finde korrekte skæredata i forhold til materiale og værktøj. · Klargøre og opmåle værktøjer. · Udlægge emnenulpunkt ud fra givne opgaver. · Foretage enkle programredigeringer. · Foretage en korrekt måling af et emne.
CNC fræsning, klargøring og maskinbetjening
Skolefagkode: 48913
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3454,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3454,25 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke-faglærte og faglærte operatører, som udfører 3-akset bearbejdning på CNC fræsemaskiner til produktion af emner i større seriestørrelser uden daglig opstilling samt personer, som søger arbejde i den CNC spåntagende metalindustri. Kurset kan med fordel kombineres med grundlæggende kurser inden for måleteknik og tegningsforståelse.

Formål:
På dette kursus lærer du på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde at opstarte en CNC fræsemaskine, køre produktion af større serier, stoppe produktion ved afvigelser fra normal drift samt at rengøre og kontrollere maskinen.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Viden om opbygning af CNC-maskiner, akser, værktøjer m.m. · Viden om knapper, funktionstaster, symboler på maskinstyringer. · Kendskab til gældende sikkerhedsmæssige krav og arbejdsinstruktioner. Efter gennemført kursus kan du:· Opstarte en klargjort CNC-fræser og køre akserne i referencepunkt. · Kontrollere køle/smøremidlet med refraktometer i maskinen, niveau og kvalitet samt påfylde til korrekt niveau. · Udføre forebyggende service såsom rengøring af luftfiltre og påfyldning af korrekt vange- og hydraulikolie. · Igangsætte klargjort produktion efter instruktion og kan efter vejledning måle emner i.h.t. måleinstruktion. · Nedlukke CNC-maskinen på sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde, herunder brug af nødstop.
CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet
Skolefagkode: 47415
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3454,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3454,25 kr.

Målgruppe
AMU-kurset henvender sig til ikke-faglærte operatører samt faglærte i metal- og maskinindustrien, som har erfaring med CNC fræsning. Det anbefales, at deltagerne forud for kursets start er fortrolig med programmering, opstilling og produktion på CNC fræsemaskiner og har erfaring med tegningsforståelse, toleranceangivelser samt kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj.

Formål:
Du kan udføre 2-sidet bearbejdning på CNC fræsemaskine, programmere emnekonturer med skrub og slet bearbejdning med ISO-, cyklus- og dialogprogrammeringsfaciliteter samt udarbejde procesbeskrivelse til fremstilling af fræseemne.

Indhold:
Deltageren kan ud fra ISO/DS arbejdstegning udarbejde procesbeskrivelse (operationsplan) over relevante arbejdsfunktioner til fremstilling af givet fræseemne, som indeholder planfræsning, konturfræsning, notfræsning, lommefræsning samt bore- og gevindoperationer. Endvidere kan deltageren udføre 2-sidet bearbejdning på CNC fræsemaskine samt programmere emnekonturer med skrub og slet bearbejdning med ISO-, cyklus- og dialogprogrammeringsfaciliteter. Deltageren kan programmere med flere nulpunkter (G54-59), falske og sande korrektører, paraply-indløb (til/frakørsel til kontur), bore- og gevindcyklusser samt underprogrammer. Endelig kan deltageren ud fra materialeegenskaber (eks. hårdhed, sejhed, trækstyrke, brudstyrke), fastlagte tolerancer og specificeret overfladeruhed selvstændigt foretage valg af skærende værktøj.
Grundlæggende maskintegning
Skolefagkode: 48927
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1974,20 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1974,20 kr.

Målgruppe
AMU-kurset er et grundlæggende kursus i tegningslæsning og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i metalindustrien. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på andre AMU-kurser inden for tegningsforståelse, måleteknik, CAD/CAM og/eller spåntagende bearbejdning.

Formål:
På dette kursus lærer du om målestoksforhold, enkel målsætning og forskellige stregarter og kan bruge dette til at tegne enkle emner med papir og blyant. Du lærer også at aflæse og anvende enkle emnetegninger til fremstilling af emner og at målsætte snit-billeder og gevindaftegninger på papir eller på CAD solider.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du viden om:· Betydningen af forskellige stregarter, enkel målsætning samt målestoksforhold. · Toleranceangivelser. · Betydningen af emnetegningers hovedinformation (tegningsnummer, materialeinformation, revisionsnumre, konstruktør etc.). Efter gennemført kursus kan du:· Aflæse og anvende enkle emne/arbejdstegninger til emnefremstilling. · Udarbejde arbejdstegninger efter gældende standarder for retvinklet projektion enten på udleverede CAD solider eller med almindelige tegneredskaber. · Aflæse almindeligt forekommende emnetegninger. · Målsætte snit-billeder og gevindaftegninger, enten på udleverede CAD solider eller med almindeligt forekommende tegneredskaber. · Anvende emnetegninger i industriel produktion, herunder til sporbarhed af færdigvarer.
Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion
Skolefagkode: 47280
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1392,80 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1392,80 kr.

Målgruppe
Kurset er en introduktion til produktion i metalindustrien. Det er udviklet til ufaglærte uden brancheerfaring, som har - eller søger - arbejde inden for metalindustrien.

Formål:
På dette kursus får du et grundlæggende kendskab til de materialer, værktøjer og maskiner, som bruges i metalindustrien. Du lærer også om, hvordan man arbejder med sikkerhed og kvalitet.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Grundlæggende kendskab til de materialer, værktøjer og maskiner, som anvendes til produktion i metalindustrien. · Forståelse for, hvordan operatører i metalindustrien arbejder med sikkerhed og kvalitet. Efter gennemført kursus kan du:· Indgå i løsning af basale operatøropgaver i en produktionsvirksomhed i metalindustrien.