Lager og logistik

Kommunikation og kulturforståelse

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 6. september 2023
Startdato 7. september 2023
Slutdato 8. september 2023
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 256,00 kr.
Pris for ledige 1409,60 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1409,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741045644-2302
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 22
22 ledige pladser
Fag til kurset:
Kommunikation og kulturforståelse
Skolefagkode: 45644
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 1409,60 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1409,60 kr.

Målgruppe
Rute- og bybuschauffører.

Formål:
Deltageren kan, på baggrund af egen kulturel selvforståelse, samt kendskab til og forståelse for andre menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde, kommunikere med passagererne på en måde, der tager hensyn til passagerernes kulturelle baggrunde.

Indhold:
Deltageren kan, med udgangspunkt i sit kendskab til et multikulturelt samfund, betjene kunder med forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde.