Lager og logistik

Håndtering af uheld og ulykker

EUC Nordvest, Bang & Olufsen Alle 3, 7600 Struer
13. december 2022 Valgt Optaget
16. december 2022 Optaget
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bang & Olufsen Alle 3, 7600 Struer
Tilmeldingsfrist 10. december 2022
Startdato 13. december 2022
Slutdato 15. december 2022
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1610,75 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1610,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse NB: Kurset afholdes efter aftale. Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741049265-2203
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 20
Mange ledige pladser
Fag til kurset:
Håndtering af uheld og ulykker
Skolefagkode: 49265
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1610,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1610,75 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en industrivirksomhed.

Formål:
På dette kursus lærer du om håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker. Alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår, herunder: · Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. · Når internt uhelds- og ulykkesberedskab har taget over supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. · Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.