Lager og logistik

Håndtering af uheld og ulykker

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 16. juni 2023
Startdato 19. juni 2023
Slutdato 19. oktober 2023
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1712,45 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1712,45 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse NB: Kurset afholdes efter aftale. Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741049265-2301
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser
Fag til kurset:
Håndtering af uheld og ulykker
Skolefagkode: 49265
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1712,45 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1712,45 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en industrivirksomhed.

Formål:
På dette kursus lærer du om håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker. Alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår, herunder: · Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. · Når internt uhelds- og ulykkesberedskab har taget over supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. · Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.