Personbefordring

BAB 4 -Ajourf. Af chaffører i offentlig servicetra

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
18. januar 2023 Valgt 16 ledige pladser
26. april 2023 16 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 17. januar 2023
Startdato 18. januar 2023
Slutdato 20. januar 2023
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 3523,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 3523,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741048206-2301
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 16
16 ledige pladser
Fag til kurset:
Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik
Skolefagkode: 48206
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 3523,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3523,25 kr.

Målgruppe
Chauffører, der udfører, eller tidligere har udført, offentlig servicetrafik. Deltageren kan lovligt udføre erhvervsmæssig personbefordring i taxi og / eller bus og har gennemført følgende arbejdsmarkedsuddannelser:Introduktion til offentlig servicetrafik og Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer.

Formål:
Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov samt kendskab til krav om egen uddannelse, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.Deltageren kan med sin viden om førstehjælp ved forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.Deltageren har lært at føre køretøjet defensivt og økonomisk.Endvidere kan chaufføren, på baggrund af sin kundeforståelse og viden om kommunikation og ergonomi, assistere passagererne korrekt.

Indhold:
Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov samt kendskab til krav om egen uddannelse, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.Deltageren kan med sin viden om førstehjælp ved forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.Deltageren har lært at føre køretøjet defensivt og økonomisk.Endvidere kan chaufføren, på baggrund af sin kundeforståelse og viden om kommunikation og ergonomi, assistere passagererne korrekt.