Menu

Personbefordring

Personbefordring med bus

Ved kørekortgivende kurser skal du være opmærksom på, at der kan være lang ventetid ved godkendelse af lægeerklæringer.

Derfor tilbyder vi, at du kan komme og få udfyldt en ansøgning i god tid inden dit kursus. Hver onsdag kl. 09.30-10.00 er vi klar til at hjælpe dig på Bjørnevej 9 i Thisted. Send gerne mail om, hvilken onsdag du kommer til ms@eucnordvest.dkHUSK AT MEDBRINGE LÆGEERKLÆRING

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 27. august 2024
Startdato 30. september 2024
Slutdato 8. november 2024
Varighed 30,0 dage
Deltagerpris 6240,00 kr.
Pris for ledige 37381,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 37381,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Minimum 21 år og gyldig kørekort til kat. B. En chauffør, der er mellem 21 år og 23 år og har gennemført dette kursus, må kun udføre rutekørsel på en strækning, der ikke overstiger 50 km. Fra det fyldte 23. år kan den pågældende udføre alle former for national buskørsel.
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040531-2405
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 8
8 ledige pladser
Fag til kurset:
Personbefordring med bus
Skolefagkode: 40531
Varighed: 30,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 6240,00 kr.
Pris for ledige: 37381,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 37381,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Formål:
Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.

Indhold:
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan jf Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:- Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.- Servicere forskellige kundebehov- Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.- Anvende regler for personbefordring.Deltageren har viden om:- Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid- Fysisk og psykisk sundhedUddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.