Personbefordring

Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
16. januar 2023 Valgt 3 ledige pladser
6. marts 2023 3 ledige pladser
25. april 2023 3 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 13. januar 2023
Startdato 16. januar 2023
Slutdato 10. februar 2023
Varighed 20,0 dage
Deltagerpris 2560,00 kr.
Pris for ledige 22185,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 22185,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kørekort, kategori D-EP. En chauffør, der er mellem 21 år og 23 år og har gennemført kursus, må kun udføre rutekørsel på en strækning, der ikke overstiger 50 km. Fra det fyldte 23. år kan den pågældende udføre alle former for national buskørsel.
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040544-2301
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 3
3 ledige pladser
Fag til kurset:
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
Skolefagkode: 40544
Varighed: 20,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 2560,00 kr.
Pris for ledige: 22185,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 22185,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i kollektivtrafik eller turistbusbranchen og som har erhvervet kørekort, kategori D-EP.

Formål:
Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.

Indhold:
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik. Deltageren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.