Personbefordring

Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
20. februar 2024 Valgt 12 ledige pladser
5. april 2024 12 ledige pladser
24. maj 2024 12 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 19. februar 2024
Startdato 20. februar 2024
Slutdato 20. februar 2024
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 134,00 kr.
Pris for ledige 1383,60 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1383,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040883-2401
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 12
12 ledige pladser
Fag til kurset:
Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik
Skolefagkode: 40883
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 134,00 kr.
Pris for ledige: 1383,60 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1383,60 kr.

Målgruppe
Buschauffører der kører, eller ønsker at køre, bybus eller rutebil.

Formål:
Deltageren kan assistere handicappede med deres hjælpemidler og gennemføre en befordring der er pålidelig og professionel.

Indhold:
Buschaufføren kan, på baggrund af kendskab til handicappedes behov for assistance med hjælpemidler som fx kørestol, rollator og anerkendte hjælpehunde, gennemføre en pålidelig og professionel befordring under hensyn til passagerernes sårbarhed under rejse.Buschaufføren har forståelse for de holdnings- og omgivelsesmæssige barrierer, som fysisk og psykisk handicappede står over for, og kan udvise hensigtsmæssig adfærd i befordringsmæssige sammenhænge.Buschaufføren har kendskab til kommunikationsmetoder i relation til syns- og hørehæmmede passagerer, og kan skelne mellem, hvad passagerer med nedsat mobilitet, kommunikations- og orienteringsevne selv er i stand til at gøre. Uddannelsen opfylder uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.