Personbefordring

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 7. juni 2024
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1340,00 kr.
Pris for ledige 11676,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 11676,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger For at deltage på kurset, skal du være mindst 21 år og haft kørekort til bil i mindst 3 år. Derudover skal du beherske det danske sprog på niveau svarende til en ”Dansk 2 prøve”, dette skal kunne dokumenteres, når du møder på kurset den 1. dag. du er velkommen til at kontakte os hvis du er i tvivl. Du kan læse mere om betingelser for at deltage på kurset på www.taxilov.dk
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 8
8 ledige pladser
Fag til kurset:
Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj
Skolefagkode: 48652
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1340,00 kr.
Pris for ledige: 11676,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 11676,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at udføre taxikørsel, kørsel for offentlig myndighed samt limousinekørsel og som desuden opfylder følgende krav:- Er 21 år eller derover ved uddannelsens påbegyndelse - Har haft kørekort kategori B (almindelig bil), inden uddannelsens påbegyndelse, i mindst 3 år.

Formål:
Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel.

Indhold:
Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for: - Arbejdsret- Færdselslovgivning- Arbejdsmiljø og ergonomi- Befordring af særlige grupper - Kundeservice- Konflikthåndtering og kommunikation- Førstehjælp- Taxilovgivning Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd. Deltageren udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr.