Menu

Personbefordring

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
23. september 2024 Valgt 6 ledige pladser
25. november 2024 8 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 21. september 2024
Startdato 23. september 2024
Slutdato 4. oktober 2024
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 2080,00 kr.
Pris for ledige 12267,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 12267,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger For at deltage på kurset, skal du være mindst 21 år og haft kørekort til bil i mindst 3 år. Derudover skal du beherske det danske sprog på niveau svarende til en ”Dansk 2 prøve”, dette skal kunne dokumenteres, når du møder på kurset den 1. dag. du er velkommen til at kontakte os hvis du er i tvivl. Du kan læse mere om betingelser for at deltage på kurset på www.taxilov.dk
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741048652-2403
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 8
6 ledige pladser
Fag til kurset:
Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj
Skolefagkode: 48652
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 2080,00 kr.
Pris for ledige: 12267,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 12267,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at udføre taxikørsel, kørsel for offentlig myndighed samt limousinekørsel og som desuden opfylder følgende krav:- Er 21 år eller derover ved uddannelsens påbegyndelse - Har haft kørekort kategori B (almindelig bil), inden uddannelsens påbegyndelse, i mindst 3 år.

Formål:
Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel.

Indhold:
Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for: - Arbejdsret- Færdselslovgivning- Arbejdsmiljø og ergonomi- Befordring af særlige grupper - Kundeservice- Konflikthåndtering og kommunikation- Førstehjælp- Taxilovgivning Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd. Deltageren udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr.