Menu

Personbefordring

Personbefordring for lastbilchauffører

Ved kørekortgivende kurser skal du være opmærksom på, at der kan være lang ventetid ved godkendelse af lægeerklæringer.

Derfor tilbyder vi, at du kan komme og få udfyldt en ansøgning i god tid inden dit kursus. Hver onsdag kl. 09.30-10.00 er vi klar til at hjælpe dig på Bjørnevej 9 i Thisted. Send gerne mail om, hvilken onsdag du kommer til ms@eucnordvest.dkHUSK AT MEDBRINGE LÆGEERKLÆRING

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 5. oktober 2024
Varighed 15,0 dage
Deltagerpris 3120,00 kr.
Pris for ledige 19105,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 19105,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Minimum 23 år og gyldig kørekort til Lastbil og bus privat, samt et gyldigt chaufføruddannelsesbevis.
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 3
Maksimum antal deltagere 3
3 ledige pladser
Fag til kurset:
Personbefordring for lastbilchauffører
Skolefagkode: 42848
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 3120,00 kr.
Pris for ledige: 19105,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 19105,50 kr.

Målgruppe
Godschauffører, som ønsker at udvide deres arbejdsområde til også at omfatte erhvervsmæssig personbefordring i busser.

Formål:
Uddannelse af lastbilchauffører, som er i besiddelse af chaufføruddannelsesbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationsuddannelse, til også at kunne føre busser ved erhvervsmæssig personbefordring.

Indhold:
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel. Deltageren udvider eller ændrer sit arbejdsområde til (også) at indbefatte erhvervsmæssig kørsel med bus.Deltageren har erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori, jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan, på baggrund af sin grundlæggende kvalifikationsuddannelse som lastbilchauffør, suppleret med emnerne, der er målrettet buskørsel, føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.