Menu

Vejgodstransport

Ved kørekortgivende kurser skal du være opmærksom på, at der kan være lang ventetid ved godkendelse af lægeerklæringer.

Derfor tilbyder vi, at du kan komme og få udfyldt en ansøgning i god tid inden dit kursus. Hver onsdag kl. 09.30-10.00 er vi klar til at hjælpe dig på Bjørnevej 9 i Thisted. Send gerne mail om, hvilken onsdag du kommer til ms@eucnordvest.dk. HUSK AT MEDBRINGE LÆGEERKLÆRING

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
10. august 2020 Valgt 3 ledige pladser
20. august 2020 6 ledige pladser
31. august 2020 10 ledige pladser
10. september 2020 9 ledige pladser
21. september 2020 10 ledige pladser
1. oktober 2020 10 ledige pladser
19. oktober 2020 8 ledige pladser
29. oktober 2020 10 ledige pladser
19. november 2020 10 ledige pladser
30. november 2020 10 ledige pladser
10. december 2020 10 ledige pladser
4. januar 2021 10 ledige pladser
14. januar 2021 10 ledige pladser
25. januar 2021 10 ledige pladser
4. februar 2021 10 ledige pladser
22. februar 2021 10 ledige pladser
4. marts 2021 10 ledige pladser
15. marts 2021 10 ledige pladser
6. april 2021 10 ledige pladser
15. april 2021 10 ledige pladser
28. april 2021 10 ledige pladser
17. maj 2021 10 ledige pladser
27. maj 2021 10 ledige pladser
7. juni 2021 10 ledige pladser
17. juni 2021 10 ledige pladser
9. august 2021 10 ledige pladser
19. august 2021 10 ledige pladser
30. august 2021 10 ledige pladser
9. september 2021 10 ledige pladser
20. september 2021 10 ledige pladser
4. oktober 2021 10 ledige pladser
25. oktober 2021 10 ledige pladser
4. november 2021 10 ledige pladser
15. november 2021 10 ledige pladser
25. november 2021 10 ledige pladser
9. december 2021 10 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 7. august 2020
Startdato 10. august 2020
Slutdato 18. august 2020
Varighed 7,0 dage
Deltagerpris 882,00 kr.
Pris for ledige 5989,95 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5989,95 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Minimum 18 år og gyldig kørekort eller lægeattest
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve. Der tages forbehold for årlige prisændringer Til ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse: Dette kursus indgår i Erhvervsgrupperne 1) Jern, metal og auto, 2) Transport, post, lager og maskinførerarbejde samt 3) Bygge og anlæg på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse
Kontaktperson Janni Kaarfast Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741047592-2014
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 10
3 ledige pladser
Fag til kurset:
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Skolefagkode: 47592
Varighed: 7,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 882,00 kr.
Pris for ledige: 5989,95 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5989,95 kr.

Målgruppe
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Formål:
Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige          højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.   Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.