Vejgodstransport

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
11. januar 2023 Valgt 20 ledige pladser
14. juni 2023 20 ledige pladser
EUC Nordvest, Østergade 11-13, 9690 Fjerritslev
19. april 2023 20 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 10. januar 2023
Startdato 11. januar 2023
Slutdato 11. januar 2023
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 819,80 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 819,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse For medarbejdere der læsser, aflæsser biler, udfylder transportpapirer og kører med ADR-gods under frimængden skal gennemføre et kursus der i AMU-regi varer 8. lektioner. Der er ingen eksamen i forbindelse med kurset. Fra d. 1. juli 2015 gælder kravet også for chauffører af biler med LQ varer afmærket med denne fareseddel. Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741045259-2301
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser
Fag til kurset:
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Skolefagkode: 45259
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 819,80 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 819,80 kr.

Målgruppe
Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Formål:
Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver:- Udføre arbejdet med forberedelser til transport.- Af og på-læsse farligt gods i henhold til regler i ADR, kapitel 1.3.Dette uddannelsesmål anses som et myndighedscertifikat, når det afvikles sammen med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsen regler herom.