Vejgodstransport

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Varighed 5,4 dage
Deltagerpris 691,20 kr.
Pris for ledige 5346,23 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 5346,23 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid kl. 08.00-senest 15.55
Forudsætninger Kørekort til min. traktor
Beskrivelse Underviningstider: Dag 1: 08.00-15.35 Dag 2: 08.00-15.30 Dag 3: 08.00-15.25 Dag 4: 08.00-15.30 Dag 5: 08.00-15.55 Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 17
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
Skolefagkode: 47696
Varighed: 5,4 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 691,20 kr.
Pris for ledige: 5346,23 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5346,23 kr.

Målgruppe
Personer, der skal til at transportere farligt gods i emballager inkl. klasse 1, og i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Formål:
Grund- og specialiseringsuddannelse tank og klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.