Vejgodstransport

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
16. januar 2023 Valgt 3 ledige pladser
6. marts 2023 3 ledige pladser
25. april 2023 3 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 13. januar 2023
Startdato 16. januar 2023
Slutdato 31. marts 2023
Varighed 40,0 dage
Deltagerpris 5120,00 kr.
Pris for ledige 38128,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 38128,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Under 21 år, samt have Kørekort kat. C over 7.500 kg
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Kursusperioder: 16.01.23-10.02.23 06.03.23-31.03.23 Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741047856-2301
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 3
3 ledige pladser
Fag til kurset:
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil
Skolefagkode: 47856
Varighed: 40,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 5120,00 kr.
Pris for ledige: 38128,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 38128,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører inden for godstransport med lastbil, jf. Færdselsstyrelsens regler herfor. Deltageren skal være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori C.

Formål:
Deltageren kan føre og betjene køretøjet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde med hovedvægt på sikkerhed og har kendskab til sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, køre- hviletid, service og logistik mv. Deltageren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Indhold:
Deltageren kan:- Føre og betjene køretøjet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde med hovedvægt på sikkerhed. - Vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udfører sikker og forsvarlig kørsel.- Udføre lastsikring efter gældende regler samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.- Udfører førstehjælp i henhold til Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner.Deltageren har kendskab til: - Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper. - Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik.Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering, der kan relateres til arbejdet som fører af lastbil.Deltageren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.