Vejgodstransport

Lastsikring og stuvning af gods

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
16. januar 2023 Valgt 20 ledige pladser
2. maj 2023 20 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 13. januar 2023
Startdato 16. januar 2023
Slutdato 18. januar 2023
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 3072,35 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 3072,35 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741045310-2301
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser
Fag til kurset:
Lastsikring og stuvning af gods
Skolefagkode: 45310
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 3072,35 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3072,35 kr.

Målgruppe
Chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:- Kræfternes indvirkning på lastet gods under transport- Friktion, og forskellige surringsmetoder- Vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger- Emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt- Nationale og internationale fragtbreveDeltageren kan på baggrund af denne viden:- Udfylde nationale og internationale fragtbreve- Udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr- Surre og sikre godset, således at godsets kræfter kan optages under normale kørselsforhold- Træffe de nødvendige foranstaltninger ved beskadiget gods- Stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld- Læsse køretøjet på sen sådan måde at tilladt akseltryk ikke overskrides