Menu

Vejgodstransport

EU Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
5. august 2024 19 ledige pladser
2. september 2024 10 ledige pladser
21. oktober 2024 11 ledige pladser
9. december 2024 21 ledige pladser
EUC Nordvest, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M.
7. oktober 2024 Valgt 21 ledige pladser
18. november 2024 18 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M.
Tilmeldingsfrist 5. oktober 2024
Startdato 7. oktober 2024
Slutdato 11. oktober 2024
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 1040,00 kr.
Pris for ledige 6207,55 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 6207,55 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kørekort til Lastbil (Kategori C), som er udstedt før 10.09.2009. Er dit kørekort udstedt efter denne dato, skal du medbringe dit nuværende EU kvalifikationsbevis.
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741048660-2411
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 22
21 ledige pladser
Fag til kurset:
Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
Skolefagkode: 48611
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 416,00 kr.
Pris for ledige: 2653,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2653,40 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Formål:
Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som stykgods- og distributionschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Indhold:
På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til:Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve samt procedure ved beskadiget godsSammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet for modulvogntog.Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper- Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt- Anvendelse af forskellige typer af surringsgrej, samt vedligeholdelse af disse - Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice og konflikthåndtering Deltageren kan på baggrund af den viden udføre:- Læsning af køretøjer således tilladt akseltryk eller tilladt totalvægt ikke overskrides- Lastsikring af stykgods efter gældende regler - Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Skolefagkode: 48660
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 416,00 kr.
Pris for ledige: 2653,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2653,40 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Formål:
Godschauffører opnår uddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Indhold:
Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner: - Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplanDeltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Sundhed for erhvervschauffører
Skolefagkode: 45870
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 208,00 kr.
Pris for ledige: 900,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 900,75 kr.

Målgruppe
Chauffører, som fører erhvervskøretøjer, og som er interesseret i at vedligeholde og forbedre deres sundhed.

Formål:
Deltageren kan vurdere egen sundhedssituation i relation til stress, søvn, alkoholforbrug, tobak, kost, ergonomi og træning og har indsigt i metoder, der kan forbedre egen sundhed.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om:- Kost- Sundhed- Alkohol/tobak/Stimilis betydning- Stress- Søvn- Livskvalitet- Ergonomi- MotionDeltageren kan på baggrund af denne viden:- Vurdere egen sundhedstilstand- Forebygge stress- Forebygge chauffør relateret sygdom- Arbejde ergonomisk korrekt- Forbedre livskvaliteten- Forbedre trafiksikkerhedenDeltageren kan agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.