Menu

Vejgodstransport

EU Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 7. december 2024
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 1040,00 kr.
Pris for ledige 7588,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 7588,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kørekort til Lastbil (Kategori C), som er udstedt før 10.09.2009. Er dit kørekort udstedt efter denne dato, skal du medbringe dit nuværende EU kvalifikationsbevis.
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 22
21 ledige pladser
Fag til kurset:
Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
Skolefagkode: 48611
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 416,00 kr.
Pris for ledige: 2653,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2653,40 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Formål:
Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som stykgods- og distributionschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Indhold:
På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til:Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve samt procedure ved beskadiget godsSammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet for modulvogntog.Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper- Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt- Anvendelse af forskellige typer af surringsgrej, samt vedligeholdelse af disse - Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice og konflikthåndtering Deltageren kan på baggrund af den viden udføre:- Læsning af køretøjer således tilladt akseltryk eller tilladt totalvægt ikke overskrides- Lastsikring af stykgods efter gældende regler - Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Skolefagkode: 48660
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 416,00 kr.
Pris for ledige: 2653,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2653,40 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Formål:
Godschauffører opnår uddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Indhold:
Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner: - Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplanDeltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Forebyggelse af uheld for erhvervschauffører
Skolefagkode: 49741
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 208,00 kr.
Pris for ledige: 2281,70 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2281,70 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Formål:
Deltageren kan håndtere manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring som fx baglæns kørsel omkring hjørner til læsseramper og udførelse af korrekte højresving samt afværge uheld med modkørende trafikanter.

Indhold:
Deltageren kan forebygge uheld med et køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.Efter gennemført uddannelse kan deltageren:- Indstille alle spejle korrekt- Udføre korrekt højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer- Bakke om hjørne og bakke med målbremsning, ved brug af spejle og eventuelt bakkamera, så farlige situationer og påkørsler undgås- Aflæse orienterings- og advarselssystemer- Afværge uheld med modkørende trafikanter