Vejgodstransport

EU Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
23. oktober 2023 4 ledige pladser
6. november 2023 12 ledige pladser
8. januar 2024 14 ledige pladser
29. januar 2024 22 ledige pladser
11. marts 2024 21 ledige pladser
29. april 2024 22 ledige pladser
13. maj 2024 21 ledige pladser
24. juni 2024 22 ledige pladser
EUC Nordvest, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M.
9. oktober 2023 Valgt 13 ledige pladser
11. december 2023 20 ledige pladser
26. februar 2024 22 ledige pladser
3. juni 2024 22 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M.
Tilmeldingsfrist 6. oktober 2023
Startdato 9. oktober 2023
Slutdato 13. oktober 2023
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 670,00 kr.
Pris for ledige 7468,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 7468,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kørekort til Lastbil (Kategori C), som er udstedt før 10.09.2009. Er dit kørekort udstedt efter denne dato, skal du medbringe dit nuværende EU kvalifikationsbevis.
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741048660-2310
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 20
13 ledige pladser
Fag til kurset:
Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
Skolefagkode: 48611
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 268,00 kr.
Pris for ledige: 2527,20 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2527,20 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Formål:
Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som stykgods- og distributionschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Indhold:
På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til:Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve samt procedure ved beskadiget godsSammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet for modulvogntog.Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper- Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt- Anvendelse af forskellige typer af surringsgrej, samt vedligeholdelse af disse - Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice og konflikthåndtering Deltageren kan på baggrund af den viden udføre:- Læsning af køretøjer således tilladt akseltryk eller tilladt totalvægt ikke overskrides- Lastsikring af stykgods efter gældende regler - Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Skolefagkode: 48660
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 268,00 kr.
Pris for ledige: 2527,20 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2527,20 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Formål:
Godschauffører opnår uddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Indhold:
Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner: - Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplanDeltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
Skolefagkode: 48466
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 134,00 kr.
Pris for ledige: 2413,60 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2413,60 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Formål:
Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter gennemført uddannelse på et af myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

Indhold:
Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik. Deltageren har igennem teori opnået viden om:- Kørselsdynamik- Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger- Mental køreteknikDeltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.Øvelser på tør bane:- Slalomøvelse- Bremse øvelse- Bremse- og undvigeøvelse - Dobbelt undvigeøvelse uden bremsningØvelser på glat bane:- Bremse- og undvigeøvelse- Styreøvelse i kurve- Glat bakke med gearskift og igangsætning opad- Udskridning ved kørsel nedad- Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer- Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning- Bremsning på uens friktion