Menu

Vejgodstransport

Teleskoplæsser - Certifikat

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
12. august 2024 Valgt Optaget
19. august 2024 2 ledige pladser
23. september 2024 9 ledige pladser
28. oktober 2024 12 ledige pladser
11. november 2024 12 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 10. august 2024
Startdato 12. august 2024
Slutdato 16. august 2024
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 1040,00 kr.
Pris for ledige 5156,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 5156,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Krav til førerens alder og helbred Man skal være fyldt 18 år for at opnå certifikat til teleskoplæssere. Unge, som er fyldt 15 år, kan dog erhverve certifikat til teleskoplæsser, hvis det er nødvendigt for at gennemføre en konkret erhvervskompetencegivende uddannelse. Den person, der ønsker at få certifikat, skal kunne dokumentere, at vedkommende helbredsmæssigt er egnet til at føre et teknisk hjælpemiddel for at man kan få certifikat. Det dokumenteres ved alle typer af kørekort inkl. kørekort til knallert og traktor eller ved den helbredserklæring, som udarbejdes i forbindelse med udstedelse af kørekort.
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741048671-2406
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 12
Status
Fag til kurset:
Teleskoplæsser - Certifikat
Skolefagkode: 48671
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1040,00 kr.
Pris for ledige: 5156,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5156,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig medarbejdere der skal føre teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner.

Formål:
Uddannelsen i brug af teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner. Der er fokus på funktionalitet, sikkerhed ved brug af teleskoplæsser, betjening og vedligehold samt mijø- og sikkherhedsforhold.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren føre teleskoplæssere i henhold til Arbejdstilsynets bek. nr. 1978 af 27/10/2021Efter gennemført uddannelse kan deltageren: - aflæse lastdiagrammer.- betjene teleskoplæssere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt herunder teleskoplæssere med krøjefunktion.- afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt.- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden ligger stabilt og anhugget korrekt, inden der løftes.- vælge egnet palle-/løftetilbehør.- gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæssere er ansvarlig for.- tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.- arbejde med sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning/anbefalinger herunder bæredygtig opgaveløsning i funktionsområdet.Efter gennemført uddannelse har deltageren kendskab til:- risici forbundet med arbejde med teleskoplæssere med gafler, mandskabskurv og andre funktionsdele der kan tilkobles en teleskoplæsser.- risici forbundet med teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde.- teleskoplæsseres opbygning og sikkerhedsanordninger.- sikkerhedsanordninger der kræves på teleskoplæssere, der anvendes som kran, men som ikke findes på almindelige teleskoplæssere.- teleskoplæsseres beregnede anvendelse herunder anvendelsesbegrænsninger.- stabilitetsforhold og korrekt anvendelse af støtteben.- jordbundsforhold og underlagets bæreevne.- korrekt køre teknik herunder afpasning af hastighed og brug af forlæns-/baglæns-/krabbekørsel mv.- forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed.- regler for eftersyn og vedligeholdelse af teleskoplæssere herunder smørring af maskinen, forholdsregler ved lækage af hydraulikolie, brud på slanger og rør mm.- korrekte arbejdsteknikker og bruge anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler.