Vejgodstransport

ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Varighed 3,3 dage
Deltagerpris 422,40 kr.
Pris for ledige 3356,59 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 3356,59 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kørekort til min. traktor og gyldigt ADR.bevis
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
Skolefagkode: 47716
Varighed: 3,3 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 422,40 kr.
Pris for ledige: 3356,59 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3356,59 kr.

Målgruppe
Personer, der transporterer farligt gods i emballager og tanke, inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Formål:
Repetition - grunduddannelse + tank + klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (stykgods) og tanke, inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.