Vejgodstransport

Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan

Ved kørekortgivende kurser skal du være opmærksom på, at der kan være lang ventetid ved godkendelse af lægeerklæringer.

Derfor tilbyder vi, at du kan komme og få udfyldt en ansøgning i god tid inden dit kursus. Hver onsdag kl. 09.30-10.00 er vi klar til at hjælpe dig på Bjørnevej 9 i Thisted. Send gerne mail om, hvilken onsdag du kommer til ms@eucnordvest.dkHUSK AT MEDBRINGE LÆGEERKLÆRING

 

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 50,0 dage
Deltagerpris 6400,00 kr.
Pris for ledige 56097,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 56097,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Gyldig kørekort til kat. B - Kurset er for kursister under 21 år.
Beskrivelse Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan. Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 1
Status Optaget
Fag til kurset:
Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
Skolefagkode: 47857
Varighed: 50,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 6400,00 kr.
Pris for ledige: 56097,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 56097,50 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører inden for godstransport med lastbil.

Formål:
Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik mv. jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort kategori C jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil.

Indhold:
Deltageren kan:- Føre og betjene køretøjet på en rationel og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde med hovedvægt på sikkerhed. - Vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udfører sikker og forsvarlig kørsel.- Udføre lastsikring efter gældende regler samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.- Udfører førstehjælp i henhold til Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner.Deltageren har kendskab til: - Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper. - Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik.- Færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering, der kan relateres til arbejdet som fører af lastbil.