Menu

Vejgodstransport

Mobile kraner >30 tonsmeter

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 14. september 2024
Startdato 16. september 2024
Slutdato 27. september 2024
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 2080,00 kr.
Pris for ledige 10062,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 10062,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Forudsætninger Gennemført kurset "Mobile kraner 8-30 tm med integreret kranbasis"
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email Kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741048646-2402
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 8
3 ledige pladser
Fag til kurset:
Mobile kraner >30 tonsmeter
Skolefagkode: 48646
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 2080,00 kr.
Pris for ledige: 10062,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 10062,00 kr.

Målgruppe
Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelser:48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage) eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage).

Formål:
Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter. Krancertifikatuddannelse.

Indhold:
Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter. Deltageren opfylder Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: - risici forbundet med arbejde med mobile kraner- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang- reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner- mobile kraners stabilitetsforhold- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt- til korrekt anvendelse af støtteben- mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget- anvendelse og beregning af ballast- valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrektEfter endt uddannelse kan deltageren:- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes- vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille mobile kraner korrekt