Delvis genåbning af kursuscentret.nu

Det lokale kursuscenter har fået tilladelse til at genåbne transportcentret

Begejstringen er stor hos kursuscentret.nu på EUC Nordvest. Det lokale kursuscenter har nemlig fået tilladelse til at genåbne transportcentret for kursister, hvilket betyder at samtlige kurser inden for transportsektoren nu vil blive genoptaget. Allerede på mandag starter det første kursus op.

Kursuscentret.nu var hurtig til at omstille sig, da COVID19-nedlukningen betød, at skolens døre var lukket for såvel elever som kursister. Blot en uge efter den landsdækkende nedlukning var kursuscentret klar til at igangsætte de første af en række online-kursusforløb. Kursusudbuddet var bredt og dækkede kurser inden for både IT, økonomi og bogføring, medarbejder- og organisationsudvikling, transport, robot, svejsning, jordbrug, fiskeri samt flere akademifag.

- Det var dejligt, at vi på den måde fortsat var i stand til at sikre de lokale virksomheder og kursister adgang til opkvalificering og efteruddannelse, selvom alt omkring os lukkede ned. Men selvom vi har haft mere end 20 kurser i udbud under nedlukningen, har der jo stadig været en lang række kurser, som det simpelthen ikke har været muligt at afvikle, da de kræver fysisk tilstedeværelse i de respektive afdelinger og værksteder. Derfor er det også utroligt glædeligt, at vi nu får lov til at genåbne transportcentret, så vi igen kan byde kursister inden for. Første hold starter op allerede på mandag, og herudover er vi i fuld gang med at gennemgå samtlige kurser inden for landtransport, så vi kan komme op at køre for fuld damp hurtigst muligt, fortæller uddannelseschef Mona Søe fra kursuscentret.nu.

Stort planlægningsarbejde forude

Først på listen er de kurser, som man måtte afbryde, da nedlukningen blev en realitet. De skal gøres færdige som det første. Herudover er kursuscentrets medarbejdere i fuld gang med at få planlagt nye datoer for alle de kurser, der skulle være startet op under nedlukningen.

- Vi kigger på hvert enkelt kursus og finder den bedst mulige løsning. Og det samme gælder i forhold til vores kursister. De kursister, der fik afbrudt et igangværende kursus, kan jo ikke nødvendigvis bare smide alt, hvad de har i hænderne og møde op, når det passer os. Så vi håndholder hver enkelt kursist i øjeblikket for at finde den bedste løsning for alle, garanterer Mona Søe.

Hun understreger, at kurserne naturligvis vil blive afviklet i henhold til de gældende restriktioner og anbefalinger ifht. Covid19. Det betyder blandt andet, at antallet af kursister vil blive tilpasset, så det er muligt at leve op til afstandskravene, der vil være hyppig afspritning og rengøring, og eventuel bespisning vil være portionsanrettet.

comments powered by Disqus