Søsikkerhed

Søsikkerhed for befarne erhvervsfiskere

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Gåsholmkaj, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 13. januar 2023
Startdato 16. januar 2023
Slutdato 20. januar 2023
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 640,00 kr.
Pris for ledige 7345,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 7345,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Gyldigt sundhedsbevis, samt sejltidsbevis (mindst 2 års sammenhængende sejltid før 1996), eller et 3 ugers sikkerhedskursus. Kopi af sundhedsbeviset sendes til skolen umiddelbart efter tilmelding
Beskrivelse Søsikkerhed for befarne erhvervsfiskere Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741047911-2301
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 15
14 ledige pladser
Fag til kurset:
Søsikkerhed for befarne erhvervsfiskere
Skolefagkode: 47911
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 7345,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7345,25 kr.

Målgruppe
Erfarne erhvervsfiskere, som ønsker uddannelse i søsikkerhed.

Formål:
Deltageren er i stand til at anvende det redningsmateriel, der forefindes ombord på et fiskeskib, og har desuden kendskab til hypotermi og helikopterredning.

Indhold:
Deltageren er i stand til at anvende det redningsmateriel, der forefindes ombord på et fiskeskib, og har desuden kendskab til hypotermi og helikopterredning. Derudover kan deltageren udføre udkigs- og rortjeneste. Uddannelsen opfylder bestemmelserne i "BEK nr 1218 af 21/10/2013 - Gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser" og kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen), reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel).