Søsikkerhed

Søsikkerhed for erhvervsfiskere - ambulerende

Bemærk! Pris for ledige er kr. 29.351,75 + kost og logi

EUC Nordvest, Gåseholmkaj 3, 7680 Thyborøn
23. januar 2023 Valgt 8 ledige pladser
13. februar 2023 10 ledige pladser
17. april 2023 10 ledige pladser
5. juni 2023 10 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Gåseholmkaj 3, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 20. januar 2023
Startdato 23. januar 2023
Slutdato 10. februar 2023
Varighed 15,0 dage
Deltagerpris 1920,00 kr.
Pris for ledige 21575,75 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 21575,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Deltageren skal være fyldt 16 år.Desuden skal deltageren have en gyldig sundhedsbog.
Beskrivelse Søsikkerhed for erhvervsfiskere - ambulerende Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741047912-2301
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 10
8 ledige pladser
Fag til kurset:
Søsikkerhed for erhvervsfiskere - ambulerende
Skolefagkode: 47912
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1920,00 kr.
Pris for ledige: 21575,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 21575,75 kr.

Målgruppe
Personer, som ønsker at opnå de kvalifikationer, der giver lovmæssige rettigheder til at tage hyre på et fiskefartøj.

Formål:
Deltageren opnår grundlæggende færdigheder i anvendelse af personligt og fælles sikkerheds- og redningsudstyr om bord på fiskeskibe, samt kompetence til at anvende medicinkiste C.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren anvende:- personligt og fælles sikkerheds- og redningsudstyr- medicinkiste Cog har kendskab til:- arbejds- og søsikkerhed jf. gældende myndighedskrav beskrevet i BEK nr. 395 af 16/04/2013 - Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus, BEK nr. 1145 af 29/09/2015 - Gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbevisersamt uddannet som:- sygdomsbehandler i anvendelse af medicinkiste C i henhold til BEK nr. 1116 af 10/10/2014 - Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser), samt kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen), reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel).