Søsikkerhed

Førere af fiskeskibe mindre end 9 meter

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 14. april 2023
Startdato 17. april 2023
Slutdato 18. april 2023
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 256,00 kr.
Pris for ledige 1651,40 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1651,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Gennemført sikkerhedskursus
Beskrivelse Førere af fiskeskibe mindre end 9 meter Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741047170-2301
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser
Fag til kurset:
Førere af fiskeskibe mindre end 9 meter
Skolefagkode: 47170
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 1651,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1651,40 kr.

Målgruppe
Målgruppen er personer, der ønsker at fungere som fører af fiskeskibe op til 9 meter. Personer, der søger optagelse på uddannelsen, skal kunne dokumentere sejltid på 12 måneder i søgående fiskeskibe samt opfylde bestemmelserne i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser. Deltageren skal have bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve.

Formål:
Deltageren er i stand at sejle som fører af et fiskeskib op til 9 meter under hensyn til påvirkning af vind og strøm, anvendelse af de nationale og internationale søvejsregler og reglerne om vagthold i skibe.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren sejle som fører af et fiskeskib under 9 meter, herunder navigere og manøvrere under hensyn til bl.a. de internationale søvejsregler, jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser.